Uvjeti prodaje

Uvjeti prodaje

Messer Croatia Plin - Uvjeti prodaje


UVJETI PRODAJE PUTEM INTERNET TRGOVINE MESSER

 

Nositelj svih prava na internet stranici messer.hr je trgovačko društvo Messer d.o.o. putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – MESSER webshopa. Korištenjem usluge MESSER webshopa i svih pridruženih stranica i servisa na messer.hr domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem MESSER webshopa  te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i MESSER webshopa, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem MESSER webshopa je Messer d.o.o., Industrijska 1, Zaprešić, OIB: 32179081874

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju s ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

Messer d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Messer d.o.o. pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio MESSER webshopa u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Messer d.o.o. pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge MESSER webshopa u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga MESSER webshopa odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje MESSER webshopa od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Messer d.o.o.  ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

MESSER webshop se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na messer.hr. MESSER webshop zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

NAPOMENA:
Slike proizvoda na MESSER webshopu su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici messer.hr ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve prozvode ne može reklamirati s te osnove. MESSER će nastojati na web stranicama messer.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.


 
1. UVJETI PRODAJE

 

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu tvrtke Messer d.o.o. za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i tvrtke Messer d.o.o, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem MESSER webshopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu tvrtke Messer d.o.o. na jedan od slijedećih načina:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik MESSER webshopa
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem  +385 1 3350 777 telefonske linije. 

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

c) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja,  Messer d.o.o. zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

d) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Messer d.o.o i korisnika kao kupca.

e) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

f) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/14, 110/15), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

g) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

 • ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,
 • ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,
 • ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima 

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti tvrtku MESSER o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na MESSER webshop, Messer d.o.o.,  Industrijska 1, Zaprešić), telefaksom na  +385 1 3350 777  ili elektroničkom poštom na info@messer.hr, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi ovdje korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju tvrtka Messer d.o.o. bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.
Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat sredstava koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada tvrtka Messer d.o.o. odnosno MESSER zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka kojaje ponuđena. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji je korisnik izvršio uplatu. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Messer d.o.o. može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Messer d.o.o  (MESSER), Industrijska 1, Zaprešić, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Messer d.o.o., odnosno MESSER uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik snosi sam. Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona +385 1 3350 777 ili se javi na info@messer.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. U slučaju oštećenja originalne ambalaže iznos povrata bit će umanjen za postotak sukladan vrijednosti robe. U tom slučaju bit će te obaviješteni.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti tvrtci Messer d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Messer d.o.o.  o jednostranom raskidu Ugovora.

 

II) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.
Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u hrvatskim kunama (HRK). U sve cijene je uračunat PDV.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@messer.hr ili na telefonski broj (01) 6641 092 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj  +385 1 3350 777 i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

 

III) Dostava i uvjeti dostave

 • trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
 • trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda
 • trošak dostave na području Republike Hrvatske je fiksan i iznosi 30 kn bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca
 • za iznos narudžbe iznad 500,00 kn trošak dostave u cijelosti snosi MESSER
 • za artikle na kojima nije naznačena cijena odnosno piše "pošalji upit" ne vrijedi besplatna dostava iznad 500,00 kn već se radi poseban izračun dostave
 • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je 5 do 7 radnih dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom (nije lagerski artikal)
 • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na lageru, na hrvatske otoke je 7 do 10 radnih dana
 • u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike
 • u slučaju pogrešno naručenog proizvoda od strane kupca trošak poštarine snosi kupac

 

IV) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti MESSERu, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.
Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

 • na broj telefona: (01) 3350 777,
 • na e-mail adresu: info@messer.hr,
 • na adresu: MESSER, Messer d.o.o., Industrijska 1, Zaprešić

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. MESSER vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi MESSER.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi MESSER, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

U slučaju pogrešno naručenog proizvoda kupac ima pravo u roku 14 dana izvršiti povrat proizvoda o svom trošku, a povrat plaćenog iznosa biti će Kupcu izvršen na IBAN tekućeg računa isključivo nakon što MESSER zaprimi vraćeni proizvod. Uplatu ćemo provesti na isti način kako je uplata izvršena, osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja i uz pretpostavku da MESSER nije u obvezi platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat. Trošak povrata robe s osnova jednostranog raskida ugovora od strane Kupca snosi Kupac.

Prilikom zahtjeva za odgovornost za materijalne nedostatke, postupiti ćemo po odredbama reguliranim člancima 400. do 422. Zakona o obveznim odnosima ( „Narodne novine“, broj: 35/05., 41/08.1 125/11.).

 

V) Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servis

Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.
U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.
Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

 

VI) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje kreditnom ili debitnom karticom. Naručeni proizvodi mogu se platiti online jednom od ovih kreditnih kartica: Visa Premium, MasterCard, Diners, Visa ili Maestro.

b) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, MESSER prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.

c) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, MESSER prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

d) Za proizvode na akciji ostvaruje se akcijski popust na sve oblike paćanja.

e) Popusti se ne zbrajaju s drugim popustima.

f) Minimalan iznos do 12 rata za kupovinu PBZ karticama: Visa, Maestro i Visa Premium je 500 kn. 

 

 

2. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

MESSER se obvezuje poštivati anonimnost i privatnost korisnika MESSER webshopa te će podatke koristiti i obrađivati isključivo u svrhu i namjenu određenu ovim Uvjetima. MESSER može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, OIB, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako iste korisnik dobrovoljno dostavi MESSERu.

MESSER će navedene podatke koristiti isključivo u svrhu ispunjena ugovornih obveza te što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba, navika i zahtjeva korisnika kao i daljnjeg razvijanja te kvalitetnijeg pružanja svih usluga MESSERa. MESSER prikuplja, obrađuje i objavljuje podatke o korisnicima koji se odnose na način uporabe MESSER webshopa bez otkrivanja identiteta korisnika i/ili osobnih podataka koji omogućuju otkrivanje identiteta korisnika.
MESSER prikuplja i bilježi podatke o IP-adresi (Internet ProtocolAddress) korisnika ili o lokaciji računala za potrebe sistemskog administriranja, rješavanja kvarova, potvrde preuzimanja sadržaja ili unapređivanja tehničkih aspekata internetskog servisa. MESSER će automatizirano bilježiti podatke o navikama korištenja MESSERa od strane korisnika, među ostalim i zapisničku datoteku o posjećenosti određenih stranica i/ili sadržaja. Takve podatke MESSER će koristiti isključivo u svrhu unapređivanja svoje usluge te prilagodbe i individualizacije promotivnih aktivnosti prema potrebama pojedinog korisnika.

MESSER ne bilježi broj vaše kreditne kartice niti pohranjuje transakcijske podatke. MESSER za naplatu kreditnih kartica koristi usluge treće strane, ovlaštene banke, koja enkripcijom štiti vaše podatke.

 

3. KOMUNIKACIJA MESSER-a S KORISNICIMA

Registracijom i kupovinom dajete suglasnost da vas MESSER u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obaviještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

What is new content HR

ŠTO JE NOVO

Poboljšanje funkcionalnosti shopa

Contact form for every page HR

Kontaktirajte nas

Form

Contact info

Došlo je do pogreške u obradi registracije. Molimo vas da dvaput provjerite unesene informacije.
Choose an Option
I hereby accept the Messer GDPR policy. I can revoke my acceptance at any time